WEBINAR

SMA - SKRINING NOVOROĐENČADI

22. JUN 2022. U 15 h

Predavači:

Olivera Jovović
Tema: Uloga udruzenja SMA Srbija u implementaciji pilot projekta neonatalnog skrininga- snaga tima!

dr Tamara Šljivančanin Jakovljević
Tema: Rani simptomi i znaci SMA i značaj neonatalnog skrininga

dr Miloš Brkušanin
Tema: Genetika SMA i uvođenje neonatalnog skrininga za SMA u Srbiji

dr Dimitrije Nikolić
Tema: Novi terapijski izazovi i promena paradigme u lečenju pacijenata sa SMA

Link za prijavu:

PRIJAVITE SE

PARTNERI

Kompanije i ustanove koje su pomogle Bazi retkih bolesti

Ministarstvo za socijalnu zastitu
Gradska uprava za deciju zastitu
taysha
amicus
Biomarin
Regenxbio
Novartis
Nutricia
Sanofi Genzyme
Takeda
Pfizer
Sobi
PG