Izazovi sa kojima se suočava porodica u kojoj dete oboli od retke bolesti | Teodora Todorovic pedagog

Nakon saznanja da dete boluje od retke bolesti, život porodice se turbulentno menja. U ovom potkastu akcenat je stavljen pre svega na one procese kroz koje prolazi dete i na načine na koje članovi porodice mogu da olakšaju njegov (njen) život tokom perioda lečenja.

Autorka ovog podkasta je Teodora Todorović, pedagog i psihoterapeut iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka “Nurdor”.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Naše dete ima retku bolest: Kako da sačuvamo brak u novim životnim okolnostima | Ana Jokić, psiholog

Tema podcasta namenjena je pre svega roditeljima koji trenutno prolaze kroz težak period u kojem se njihovo dete bori sa retkom bolešću. Bice reči o tome na koji način se bolest deteta reflektuje na odnos među roditeljima odnosno partnerima, ali i zašto je izuzetno važno da se kontinuirano ulaze u kvalitet porodičnih odnosa, posebno u tako nepredviđenim i neželjenim životnim okolnostima.

Autorka podcasta je Ana Jokić, psiholog centra za lični razvoj i edukaciju PAR.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Suočavanje sa dijagnozom retke bolesti | Andrea Mezei Rokvić - psiholog iz Psihološkog centra Temenos

Suočavanje sa dijagnozom retkih bolesti je izuzetno snažan i kompleksan trenutak u životu svakog pacijenta. Kreirali smo podcast kako bi pojasnili emotivne procese kroz koje prolaze oni koji se sučavaju sa dijagnozom i pomogli im. Autorka podcasta je Andrea Mezei Rokvić - psiholog iz Psihološkog centra Temenos.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Partners

Companies and institutions that helped the Rare Diseases Database

VEGA IT
NIS
Pokrajina zdravstvo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Biomarin
Regenxbio
Novartis
Roche
Nutricia
Sanofi Genzyme
Takeda
Pfizer
Sobi
Retro Digital Agency