Braća i sestre deteta sa dijagnozom retke bolesti: snage i izazovi | Tamara Maksimović - Vujić

Sa kojim problemima se suočavaju braća i sestre obolelog deteta, koje emocije doživljavaju i na koji način roditelji i stručnjaci mogu da im pomognu u ovim izazovima?

Pogledajte podkast koji se upravo bavi ovim temama, a čiji je autor psiholog i praktičar play terapije Tamara Maksimović - Vujić iz centra za lični razvoj i edukaciju PAR.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Roditeljski odnos prema dijagnozi retke bolesti deteta: značaj razrešenja | Tatjana Krstić

Nakon saznanja o bolesti deteta pred roditelje se postavlja veliki izazov - adaptacija na situaciju u kojoj se našlo njihovo dete, oni lično i porodica u celini.

Tema ovog podkasta direktno obrađuje ovaj proces roditeljskog razrešenja, njegovu važnost, olakšavajuće i ometajuće faktore.

Autorka podcasta je Tatjana Krstić, doktor psiholoških nauka i specijalista medicinske psihologije iz Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima Harmonija.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Izazovi sa kojima se suočava porodica u kojoj dete oboli od retke bolesti | Teodora Todorovic pedagog

Nakon saznanja da dete boluje od retke bolesti, život porodice se turbulentno menja. U ovom potkastu akcenat je stavljen pre svega na one procese kroz koje prolazi dete i na načine na koje članovi porodice mogu da olakšaju njegov (njen) život tokom perioda lečenja.

Autorka ovog podkasta je Teodora Todorović, pedagog i psihoterapeut iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka “Nurdor”.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Naše dete ima retku bolest: Kako da sačuvamo brak u novim životnim okolnostima | Ana Jokić, psiholog

Tema podcasta namenjena je pre svega roditeljima koji trenutno prolaze kroz težak period u kojem se njihovo dete bori sa retkom bolešću. Bice reči o tome na koji način se bolest deteta reflektuje na odnos među roditeljima odnosno partnerima, ali i zašto je izuzetno važno da se kontinuirano ulaze u kvalitet porodičnih odnosa, posebno u tako nepredviđenim i neželjenim životnim okolnostima.

Autorka podcasta je Ana Jokić, psiholog centra za lični razvoj i edukaciju PAR.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Suočavanje sa dijagnozom retke bolesti | Andrea Mezei Rokvić - psiholog iz Psihološkog centra Temenos

Suočavanje sa dijagnozom retkih bolesti je izuzetno snažan i kompleksan trenutak u životu svakog pacijenta. Kreirali smo podcast kako bi pojasnili emotivne procese kroz koje prolaze oni koji se sučavaju sa dijagnozom i pomogli im. Autorka podcasta je Andrea Mezei Rokvić - psiholog iz Psihološkog centra Temenos.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Partners

Companies and institutions that helped the Rare Diseases Database

Ministarstvo za socijalnu zastitu
Gradska uprava za deciju zastitu
amicus
Biomarin
Regenxbio
Nutricia
Sanofi Genzyme
Takeda
Pfizer
Sobi
PG