Biografije predavača

Prof. dr Ivana Novaković

Prof. dr Ivana Novaković

Prof. dr Ivana Novaković je lekar, redovni profesor na predmetu Humana genetika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Više od deset godina učestvuje u radu Laboratorije za molekularnu i genetičku dijagnostiku neuroloških bolesti na Neurološkoj klinici Kliničkog centra Srbije, kao i u radu Genetičkog savetovališta na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Kroz svoj rad kontinuirano učestvuje u uspostavljanju i unapređenju modela za genetičko testiranje i genetičko savetovanje kod retkih bolesti u Srbiji. Dugogodišnji je član Republičke stručne komisije za retke bolesti, a od 2019. je na čelu Komisije za lečenje retkih bolesti pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Prof. dr Aleksandra Novakov Mikić

Prof. dr Aleksandra Novakov Mikić

Prof. dr Aleksandra Novakov Mikić je specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista perinatolog. Redovni je profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od 2012. godine. Stručno se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj i Velikoj Britaniji, a uže polje ekspertize su joj prenatalni skrining i dijagnostika poremećaja nasledne osnove i morfoloških anomalija ploda. Prof. dr Novakov Mikić je autor mnogih stručnih radova objavljenih u relevantnim časopisima, nosilac više desetina projekata i organizator i predavač po pozivu na skupovima u zemlji i inostranstvu.

Dr Nataša Nikolić

Dr Nataša Nikolić

Dr Nataša Nikolić je lekar čije je uže polje ekspertize prenatalno ispitivanje. Interesovanje za prenatalno i ispitivanje naslednih bolesti usmerava je još na fakultetu. Trenutno je zaposlena u Premium Genetics centru za genetske testove, čija je vizija da savremene genetske testove iz celog sveta učini dostupnim parovima, ali i pojedincima u našoj zemlji. Učesnica je mnogih međunarodnih kongresa. Dr Nikolić kroz konstantnu edukaciju javnosti o značaju i mogućnostima genetskog testiranja radi na podizanju svesti o naslednim bolestima.

Bojana Mirosavljević

Bojana Mirosavljević

Bojana Mirosavljević je embriolog i zaposlena je Specijalnoj ginekološkoj bolnici Genesis. Za preimplantaciono genetsko testiranje specijalizovala se na londonskoj PGD akademiji pri Rojal koledžu, a u okviru UCL centra za PGT. Budući da je izgubila ćerku Zoju od Batenove bolesti, njeno usmerenje na PGT kao način da se porodicama koje imaju neki genetski problem omogući dobijanje zdravog potomstva došlo je prirodno. Osnivač je i predsednik udruženja „Život”, čije je najveće dostignuće usvajanje Zojinog zakona, koji obolelima od retkih bolesti u Srbiji omogućava, između ostalog, prevenciju retkih bolesti ovom metodom. Koordinator je projekta Baze retkih bolesti.

Prof. dr Tamara Nikuševa Martić

Prof. dr Tamara Nikuševa Martić

Prof. dr Tamara Nikuševa Martić je genetičar, redovni profesor na kolegiju Medicinska biologija i Medicinska genetika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje interesa su joj genetika tumora i nasljedne genetske bolesti bubrega. Usavršavala se u području medicinske genetike na brojnim tečajevima u inozemstvu, a u sklopu edukacije boravila je u Guy's Hospital u Londonu. U sklopu svog znanstvenog rada konstantno pacijentima pruža konzultacije vezane uz genetska testiranja raznih bolesti. U svrhu edukacije pacijenata pomaže Hrvatskom savezu za rijetke bolesti.

Prof. dr Dijana Plašeska

Prof. dr Dijana Plašeska

Prof. dr Dijana Plašeska Karanfilska je zaposlena u Istraživačkom centru za genetski inženjering i biotehnologiju „Georgi D. Efremov“ pri Makedonskoj akademiji nauka i umetnosti kao naučni savetnik i rukovodilac Laboratorije za genomiku i molekularnu dijagnostiku. Tokom svoje profesionalne karijere bavila se molekularnom dijganostikom različitih naslednih, malignih i infektivnih oboljenja i doprinela definisanju molekularnih osnova velikog dijapazona retkih oboljenja u Makedoniji, kao i uvođenju značajnog broja molekularno-genetskih testova u rutinsku kliničku praksu. Prof. dr Dijana Plašeska Karanfilska je urednik časopisa ”Balkan Journal of Medical Genetics” i predsednik Makedonskog udruženja za humanu genetiku.

Ivana Golubović

Ivana Golubović

Ivana Golubović je organizator Akademije za pacijente i koordinator za organizacije pacijenata Baze retkih bolesti, gde pomaže obolelima da ostvare svoja prava i organizacijama u regionu da unaprede položaj pacijenata s retkim bolestima. Ivana je osnivač organizacije HAE Srbija. Danas radi u međunarodnoj kompaniji koja se bavi razvojem lekova za retke bolesti. Boluje od hereditarnog angioedema.

PARTNERI

Kompanije i ustanove koje su pomogle Bazi retkih bolesti

Ministarstvo za socijalnu zastitu
Gradska uprava za deciju zastitu
taysha
amicus
Biomarin
Regenxbio
Novartis
Nutricia
Sanofi Genzyme
Takeda
Pfizer
Sobi
PG