Pozivamo sve lekare i zdravstvene radnike da se uključe i doprinesu razvoju Baze retkih bolesti.

Prijavite se na FORUM

Poziv za lekare i zdravstvene radnike

VEGA IT
NIS
Pokrajina zdravstvo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Biomarin
Regenxbio
Novartis
Retro Digital Agency