Живот, здружение на граѓани за борба против ретки болести кај деца Живот, здружение на граѓани за борба против ретки болести кај деца

Здружението Живот е основано во 2010 година од страна на две семејства, Миросављевиќ и Човиќ, чии деца Зоја и Алекса беа заболени од доста ретка невродегенеративна и смртоносна Батенова болест.

Прочитај повеќе +
Национална организација за ретки болести Србија Национална организација за ретки болести Србија

НОРБС е основана во 2010 година како алијанса на здруженија кои работат за лицата со ретки болести и нивните семејства.

Прочитај повеќе +
Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ

Здружението на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ е основано во 2009 година, и оттогаш натаму се застапуваме за правата на пациентите со ретки болести и за подобар здравствен систем.

Прочитај повеќе +
Nacionalna Alijansa Retkih Bolesti Makedonije Nacionalna Alijansa Retkih Bolesti Makedonije

Zajedno se zalažemo za liječenje, njegu i usluge koje su nam potrebne i stvaramo rješenja za svakodnevne izazove koji dolaze s rijetkim bolestima.

Прочитај повеќе +
Национална организација за ретки болести на Црна Гора Национална организација за ретки болести на Црна Гора

НВО социјално – хуманитарно здружение, основано како доброволен сојуз на лица заболени од ретки болести, членови на нивните семејства и здруженија на граѓани за ретки болести.

Прочитај повеќе +
Hrvatski savez za rijetke bolesti Хрватски сојуз за ретки болести

Хрватскиот сојуз за ретки болести е чадор организација за ретки болести во Хрватска.

Прочитај повеќе +
Savez za rijetke bolesti Republike Srpske Сојуз за ретки болести на Република Српска

Сојузот е доброволна, хуманитарна, непартиска, невладина и непрофитна организација, која е основана како Сојуз на здруженија на граѓани и од 2016 година има статус на здружение од посебен јавен интерес за Република Српска.

Прочитај повеќе +