Suočavanje sa dijagnozom retke bolesti | Andrea Mezei Rokvić - psiholog iz Psihološkog centra Temenos

Suočavanje sa dijagnozom retkih bolesti je izuzetno snažan i kompleksan trenutak u životu svakog pacijenta. Kreirali smo podcast kako bi pojasnili emotivne procese kroz koje prolaze oni koji se sučavaju sa dijagnozom i pomogli im. Autorka podcasta je Andrea Mezei Rokvić - psiholog iz Psihološkog centra Temenos.

Baza retkih bolesti predstavlja regionalni projekat čiji je cilj skraćivanje vremena do dijagnoze, umrežavanje zdravstvenih radnika, pacijenata i udruženja pacijenata, uz pružanje široke podrške pacijentima koji boluju od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Partneri

Kompanije i ustanove koje su pomogle Bazi retkih bolesti

VEGA IT
NIS
Pokrajina zdravstvo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Biomarin
Regenxbio
Novartis
Roche
Nutricia
Sanofi Genzyme
Takeda
Retro Digital Agency