Udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece „Život” Udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece „Život”

Udruženje „Život” je osnovano 2010. godine od strane dve porodice, Mirosavljević i Čović, čija su deca Zoja i Aleksa bila obolela od veoma retke neurodegenerativne i smrtonosne Batenove bolesti

Pročitaj više +
NORBS NORBS

NORBS je osnovan 23. jula 2010, kao savez udruženja koja se bave pitanjima osoba sa retkim bolestima i članova njihovih porodica.

Pročitaj više +
Udruženje građana za retke bolesti "ŽIVOT SA IZAZOVIMA" Udruženje građana za retke bolesti "ŽIVOT SA IZAZOVIMA"

Udruženje ŽIVOT SA IZAZOVIMA osnovano je u 2009. i jedanaest godina udruženje se zalaže za prava pacijenata sa retkim bolestima i bolji zdravstveni sistem.

Pročitaj više +
Nacionalna Alijansa Retkih Bolesti Makedonije Nacionalna Alijansa Retkih Bolesti Makedonije

Zajedno se zalažemo za liječenje, njegu i usluge koje su nam potrebne i stvaramo rješenja za svakodnevne izazove koji dolaze s rijetkim bolestima.

Pročitaj više +
NORBCG NORBCG

Socijalno-humanitarno udruženje, osnovano kao dobrovoljni savez pojedinaca obolelih od retkih bolesti, članova njihovih porodica i udruženja građana.

Pročitaj više +
Hrvatski savez za rijetke bolesti Hrvatski savez za retke bolesti

Hrvatski savez za retke bolesti krovna je organizacija za retke bolesti u Hrvatskoj.

Pročitaj više +
Savez za rijetke bolesti Republike Srpske Savez za retke bolesti Republike Srpske

Savez je dobrovoljna, humanitarna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana kao savez udruženja građana i od 2016. godine ima status Udruženja od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Pročitaj više +