Kontinuirana medicinska edukacija “Dijagnostika i lečenje retkih bolesti”

U okviru edukacije biće predstavljeni načini i procedure za dijagnostiku i lečenje retkih bolesti u Srbiji i inostranstvu. Edukacija će biti održana na internet platformi Baza retkih bolesti u okviru zatvorenog foruma za lekare, farmaceute i biohemičare.

Govornice i teme edukacije:

· Maja Stojiljković, naučna savetnica, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerzitet u Beogradu, “Nacionalni program za retke bolesti, sprovođenje Akcionog plana”

· Doc. dr Zorica Šumarac, Klinički centar Srbije, Beograd, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad: “Dijagnostika retkih bolesti u Srbiji i inostranstvu”

· Prim. dr Vesna Branković – Srećković, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, “Put od dijagnoze do lečenja retkih bolesti”

Osim svega napred pomenutog, detaljno će biti objašnjen Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti (Zojin zakon). Edukacija je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-153/21) i nosi 2 boda. Radi provere stečenog znanja predviđen je online test nakon edukacije, nakon čega će svim prijavljenim lekarima, farmaceutima i biohemičarima koji su prošli proveru znanja, biti poslat sertifikat o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji.

Svi zainteresovani koji se do sada nisu registrovali, proces predregistracije treba da obave do nedelje 10. oktobra 2021. godine, kako bi mogli učestvovati u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji “Dijagnostika i lečenje retkih bolesti“, koja se održava u petak 15. oktobra u 18 časova.

Ako imate problema sa registracijom možete nas kontaktirati na ana@retkebolesti.com

Podeli ovu vest