Kontinuirana medicinska edukacija “Dijagnostika i lečenje retkih bolesti" za lekare, farmaceute i biohemičare

U okviru edukacije “Dijagnostika i lečenje retkih bolesti” će biti predstavljeni načini i procedure za dijagnostiku i lečenje retkih bolesti u Srbiji i inostranstvu. Edukacija će biti održana na internet platformi Baza retkih bolesti u okviru zatvorenog foruma za lekare, kom pristup imaju isključivo lekari, farmaceuti i biohemičari.


Govornice i teme edukacije:

·         Maja Stojiljković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerzitet u Beogradu, Nacionalni program za retke bolesti, sprovođenje Akcionog plana

·         Doc. dr Zorica Šumarac, Klinički centar Srbije, Beograd, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad: “Dijagnostika retkih bolesti u Srbiji i inostranstvu”

·         Prim. dr Vesna Branković – Srećković, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, “Put od dijagnoze do lečenja retkih bolesti”Osim svega napred pomenutog, detaljno će biti objašnjen Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti (Zojin zakon). Edukacija je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-153/21) i nosi 2 boda. Radi provere stečenog znanja predviđen je online test nakon edukacije, nakon čega će svim prijavljenim lekarima, farmaceutima i biohemičarima koji su prošli proveru znanja, biti poslat sertifikat o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji. 

Svi zainteresovani lekari, farmaceuti i biohemičari koji se do sada nisu registrovali, proces predregistracije treba da obave do 12. aprila 2021. godine, kako bi mogli učestvovati u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji “Dijagnostika i lečenje retkih bolesti“, koja se održava u četvrtak 15. aprila, sa početkom u 10 časova.


 Ako imate problema sa registracijom možete nas kontaktirati na ana@retkebolesti.com

Podeli ovu vest