Novi istraživački projekat EU “Screen4Care”: Ubrzavanje dijagnoze za pacijente sa retkim bolestima putem genetskog skrininga novorođenčadi i novih tehnologija

Međunarodni konzorcijum ima za cilj da se uhvati u koštac sa glavnom preprekom za pacijente sa retkim bolestima - dugo i veoma komplikovano  putovanje do dijagnoze - putem inovativnog istraživačkog pristupa zasnovanog na dva centralna stuba: genetskom skriningu novorođenčadi i programima novih tehnologija.

Konzorcijum od 35 partnera najavio je pokretanje Screen4Care - istraživačkog projekta koji ima za cilj da značajno skrati vreme potrebno za postavljanje dijagnoze retkih bolesti i efikasnu intervenciju korišćenjem genetskog skrininga novorođenčadi i naprednih metoda analize. Projekat će trajati pet godina, sa ukupnim budžetom od 25 miliona evra koje će obezbediti Inicijativa za inovativne lekove (IMI 2 JU), saradnja Evropske unije i Evropske federacije farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA).

Screen4Care će koristiti višestruku strategiju da skrati vreme do dijagnoze i lečenja pacijenata sa retkim bolestima:

  1. Genetski skrining novorođenčadi: Projekat će pokretati skrining novorođenčadi (koristeći genetsko testiranje i srodne napredne genomske tehnologije), za koji se očekuje da bude efikasan alat za ranu dijagnozu s obzirom da približno 72% retkih bolesti ima genetski uzrok, a 70% pacijenata bolelih od retkih bolesti su deca.


  1. Alati/programi zasnovani na novim tehnologijama: Projekat će dizajnirati i razviti nove AI algoritme za identifikaciju pacijenata na ranom početku bolesti putem elektronskih zdravstvenih kartona i razviti program AI “provera simptoma” da pomogne pacijentima koji su usred svog traganja za dijagnozom - oba podržavaju dijagnozu zasnovanu na simptomima kasnije u životu.


Za detaljniji uvid u ovaj projekat pročitajte tekst klikom na OVDE

Podeli ovu vest