Baza retkih bolesti

Informacije o retkim bolestima

III Regionalna konferencija o retkim bolestima

III REGIONALNA KONFERENCIJA O RETKIM BOLESTIMA, 25. OKTOBAR 2022. GODINE

25. OKTOBAR 2022. GODINE

Klinička ispitivanja terapija za retke bolesti: put terapije od ispitivanja do pacijenta

Konferencija je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije, gde će biti dodeljeni bodovi i to: predavačima 9 bodova, pasivnim učesnicima 5 i za usmene prezentacije 8 bodova.

Konferencija će se održati 25. oktobra 2022. godine u Master centar Novosadskog sajma, Hajduk Veljkova br. 11, Novi Sad i biće hibridnog tipa ( online i offline ).

Konferencija ima za cilj upoznavanje sa kliničkim ispitivanjima terapija za retke bolesti, kroz tematska izlaganja i panele:

- Retke bolestii klinička ispitivanja terapija za retke bolesti, perspektiva EU regulatornih tela
- Klinička ispitivanja terapija za retke bolesti i dobra klinička praksa, uloga agencije za lekove - primeri iz regiona.
- Panel diskusija: klinička ispitivanja u regionu: "Uslovi, mogućnosti i izazovi"
- Panel diskusija: "Klinička ispitivanja - koliko su jasna i dostupna pacijentima sa retkim bolestima"

Zvanični jezik konferencije će biti srpski, sa omogućenim prevodom na engleski za učesnike koji imaju potrebu za prevodom.

Baza retkih bolesti predstavlja izvor informacija za lekare, pacijente i članove njihovih porodica. Svi podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju medicinski savet niti propisivanje terapije. Za medicinske savete, postavljanje dijagnoza i propisivanje terapija potrebno je da se obratite lekaru.

© Copyright 2022 Baza Retkih bolesti - Sva prava zadržana