Izjava o odricanju odgovornosti - Uslovi korišćenja

Pravila o rodnoj ravnopravnosti

Svi pojmovi koji su na internet stranici upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i odnose se i na muški i na ženski rod.

Isključenje odgovornosti

„Život – udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece“ (udruženje) je formiralo posebnu bazu retkih bolesti. Baza retkih bolesti predstavlja izvor informacija za lekare, pacijente i članove njihovih porodica. Svi podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju medicinski savet niti propisivanje terapije. Za medicinske savete, postavljanje dijagnoza i propisivanje terapija potrebno je da se obratite lekaru.

Udruženje nije odgovorno za nastanak bilo koje vrste štete korisniku ili drugom licu nastale na osnovu upotrebe informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici. Takođe, udruženje neće snositi odgovornost ni za štetu, gubitak i troškove koji nastanu prilikom korišćenja ili nemogućnosti korišćenja internet stranice, kao i grešaka i propusta u sadržaju.

U svim slučajevima udruženje nema odgovornost za linkove i reference kojima ono ne upravlja, a koji budu postavljeni na ovoj internet stranici. Pored ovog isključenja odgovornosti, udruženje ističe da neće odgovarati ukoliko se vaša računarska i programska oprema, kao i vaši podaci zaraze virusom korišćenjem ove internet stranice

Udruženje ne snosi odgovornost za sadržaj elektronkske komunikacije na internet stranici (forumu). Sadržaj koji se nalazi u elektronskim porukama i komunikaciji na internet stranici (forumu) predstavlja stavove autora elektonskih poruka i oni su jedini koji su odgovorni.

Udruženje zadržava pravo da izmeni, zameni ili izbriše svaki sadržaj, kao i da prekine distribuciju internet stranice na osnovu svoje procene. Takođe, selektivno ili potpuno ograničenje pristupa forumu određenom korisniku prema sopstvenoj proceni predstavlja pravo udruženja.

Prava udruženja na izmenu uslova korišćenja

Udruženje ima pravo da bez obaveštenja korisnika promeni, izmeni i dopuni uslove korišćenja. U slučaju promene uslova korišćenja, udruženje nema odgovornost za posledice nastale usled promene.

Nakon promene udruženje će smatrati da je korsnik upoznat sa izmenjenom sadržinom uslova korišćenja pošto pristupi pregledu/korišćenju internet stranice.

Zabrane korišćenja i upotrebe

Registracija na internet stranici nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina.

Nijedan vid plasiranja sadržaja i učestvovanja u komunikaciji preko internet stranice se ne sme koristiti za prikupljanje pojedinačne pomoći obolelim od retkih bolesti, niti bilo kojeg drugog oboljenja.

Na internet stranici nije dozvoljeno reklamiranje i promocija dobara i usluga.

Korisnicima internet stranice nije dopušteno da menjaju, umnožavaju, distribuiraju i objavljuju, niti koriste na bilo koji način sadržinu sa internet stranice bez prethodnog pisanog odobrenja udruženja.

Zabrana neprimerenog ponašanja

Svim korisnicima se zabranjuje objavljivanje, slanje i razmena uvredljivih, vulgarnih, pretećih, rasističkih, šovinistikih i bilo kojih drugih diskriminatorskih reči, kao i iskazivanje mržnje i pozivanje na ugrožavanje određene grupe ljudi na osnovu njihovih ličnih svojstava.

Zabranjeno je svako objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje korisnik zna da su lažne, a posebno ako ove radnje bile usmerene nanošenju štete drugim licima.

Korisnici ne smeju da se lažno predstavljaju i da koriste ime i prezime drugih osoba.

Poruke koje sadrže lične podatke korisnika foruma ili bilo kojih drugih osoba ne smeju se objavljivati, niti se sme otkrivati identitet korisnika foruma.

Nije dozvoljeno objavljivanje sadržaja koji bi doveli do uzemiravanja drugih korisnika.

Pravo udruženja na prijavu zloupotrebe

Udruženje ima pravo da nadležnim organima prijavi svaku zloupotrebu internet stranice.